Icon 10 do mapa

Auditório José Labaredas (Coruche)

Instalado no Museu Municipal de Coruche.
Coordenadas GPS: N 38 57.442' W 008 31.611'
Icon 9 do mapa

Auditório Municipal de Coruche (Coruche)

Coordenadas GPS: N 38 57.559' W 008 31.242'
Icon 12 do mapa

Biblioteca Municipal de Coruche (Coruche)

Coordenadas GPS: N 38 57.509' W 008 31.599'
Icon 7 do mapa

Câmara Municipal de Coruche (Coruche)

Câmara Municipal de Coruche - Praça da Liberdade 50, 2100-167 Coruche
Coordenadas GPS: N 38 57.488' W 008 31.615'
Icon 10 do mapa

Campo de Futebol da Fajarda (Fajarda)

Coordenadas GPS: N 38 57.471' W 008 35.543'

gif